dr n hum. Joanna Dec-Pietrowska

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej WSP w Zielonej Górze oraz podyplomowych studiów wychowania seksualnego UW. Adiunkt w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Certyfikowana trenerka edukatorów seksualnych oraz certyfikowana edukatorka w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS. Od wielu lat teoretycznie i praktycznie zajmuje się streetworkingiem oraz poradnictwem dla osób z grup marginalizowanych. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, m.in. Towarzystwie Rozwoju Rodziny, gdzie przez 6 lat była Wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego .Jest także członkinią wielu międzynarodowych fundacji i organizacji pozarządowych, m.in. Zarządu Głównego Rejonu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), gdzie od 2011 do 2014 roku piastowała urząd Prezydenta Rejonu Europejskiego IPPF. Jest autorką publikacji dotyczących edukacji i wychowania seksualnego, zjawiska prostytucji, streetworkingu oraz profilaktyki HIV/AIDS.