Paweł Kalinowski

Lekarz weterynarii, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, certyfikowany lider profilaktyki HIV/AIDS w środowisku MSM, ukończone szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii, promocji zdrowia i profilaktyki HIV/AIDS.

Asystent projektu Bezpiecznik.