Pozostali

Streetworkerzy i partyworkerzy

Barbara Czajkowska, Katarzyna Cholewa, Dagmara Kraus, Piotr Kycko, Rafał Lengling, Anna Omiecińska, Łukasz Tebich, Adam Witkowski.

Networkerzy

Karolina Kreusch, Krzysztof Cejman, Krzysztof Janiszewski, Krzysztof Tylicki.

Asystent społeczny i doradcy

Eugeniusz Świetochowski, Roman Latoszyński, Robert P. Łukasik.