Informacje o pomocnych organizacjach

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”

Organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją seksualną i profilaktyką z zakresu HIV/AIDS oraz STI.
Adres: ul. Złota 7 lok. 21, 00-019 Warszawa
e-mail: biuro@pozytywniwteczy.pl, strona www: pozytywniwteczy.pl, facebook.com/pozytywniwteczy
tel. +48 602 328 088

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Niezależna polska organizacja pozarządowa mająca na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi i niewolnictwu.
Adres: skrytka pocztowa nr 5, 00-956 Warszawa 10
e-mail: strada@strada.org.pl, strona www: strada.org.pl/, facebook.com/Fundacja.La.Strada
telefon zaufania: +48 22 628 99 99, poniedziałek – czwartek w godz. 9.00-19.00, piątek w godz. 9.00-14.00, w środy 14.00-19.00 dyżur w języku rosyjskim.

StowarzyszeniePo MOC dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej

Kompleksowa pomoc dla pokrzywdzonych kobiet, ofiar handlu ludźmi, przymuszonej prostytucji i wykorzystania seksualnego
Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 21, 40-019 Katowice
e-mail: biuro@Po-MOC.pl, strona www: po-moc.pl, facebook.com/ProgramStacja
tel. 32 255 38 69, fax: 32 739 00 22

Stowarzyszenie Program STACJA

Program STACJA jest wielozadaniowym projektem pomocowo-edukacyjnym i interwencyjno-profilaktycznym skierowanym do młodych osób podejmujących ryzykowne zachowania. Program STACJA to zintegrowana pomoc w zapobieganiu i wychodzeniu z sytuacji kryzysowych.
Adres: ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
e-mail: info@programstacja.org.pl, strona www: programstacja.org.pl, www.facebook.com/ProgramStacja
tel. 507 540 887

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol

Zostało stworzone z myślą o dzieciach i młodzieży, którzy jeszcze nie odkryli, jak wiele są warci i ile potrafią, i przed którymi niewielu albo żaden dorosły tego nie odkrył. Naszym celem jest pomoc młodym osobom we wszechstronnym rozwoju, który często bywa utrudniony niezależnie od ich woli. Próbujemy skierować uwagę młodych oraz ich otoczenia społecznego na potencjał, jakim dysponują. Pomagamy im odkrywać talenty i dostarczać możliwości doświadczania sukcesu. Staramy się wpływać na jakość relacji, które nawiązują, aby łatwiej było im wchodzić w dorosłe życie.
Adres; ul. Rakowicka 10a, 31-511 Kraków
e-mail: info@rakowicka10.pl, strona www: rakowicka10.pl, facebook.com/rakowicka.parasol
tel. 12 430 03 18

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Bezpłatne poradnictwo dla ofiar przemocy i przestępstw, wsparcie i edukacja prawna, psychologiczna i prozdrowotna.
Adres: Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego), 65-067 Zielona Góra
Punkty w: Czerwieńsku, Jasieniu, Kożuchowie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Nowogrodzie Bobrzańskim, Skwierzynie, Sulechowie, Szprotawie, Świebodzinie i Żaganiu.
e-mail: baba@baba.org.pl, strona www: http://baba.org.pl, facebook.com/pages/Lubuskie-Stowarzyszenie-na-Rzecz-Kobiet-BABA
tel./fax: 68 454 92 32, tel. kom. 692 064 061, skype: baba.stowarzyszenie

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
Siedziba główna: ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa
e-mail:sekretariat@cpk.org.pl, strona www: cpk.org.pl, facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet
tel./faks 22 622 25 17, tel. 22 652 01 17

Placówki fundacji Centrum Praw Kobiet

Poradnia Specjalistyczna Fundacji Centrum Praw KobietCentrum Sprawiedliwości w Rodzinie „Piękna”
Adres: ul. Piękna 66A lok 10 i 11, Warszawa
tel.22 652 01 17
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-20.00

GDAŃSK ul. Gdyńskich Kosynierów 11, domofon 2 (około 2 min od „Zieleniaka”)
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
tel. 58 341 79 15; tel. kom. 604 590 117

GRÓJEC ul. Piłsudskiego 27, 05-600 Grójec
tel. 606 338 313

ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź
tel. 42 633 34 11
e-mail: cpk@cpk.lodz.pl
strona www: cpk.lodz.pl

SOCHACZEW-TERESIN Sochaczew Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21, lokal 307
tel. 604 263 566

WROCŁAW ul. Ruska 46B (w podwórku), pok. 207 na II piętrze, 50-079 Wrocław
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
tel. 71 358 08 74
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku: 10.00-18.00; piątek: 10.00-15.00

ŻYRARDÓW ul. Józefa Mireckiego 63
biuro czynne poniedziałek i wtorek w godz. 14.00-18.00, środa i czwartek w godz. 8.00-12.00
tel. przez cały tydzień 882 512 900

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

Adres: Koszykowa 82 A, Warszawa
tel. 22 5021324
Wykaz przychodni specjalistycznych (wenerologia, dermatologia): zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Telefon Zaufania AIDS

od poniedziałku od godziny 9.00 do piątku do godziny 21.00 22 692 82 26
801 888 448 (płatne za 1. min. połączenia)

Bezpłatne i anonimowe testy na HIV
aids.gov.pl/pkd

Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów

Od 1995 roku prowadzili środowiskowy program resocjalizacyjno - wychowawczy „BYĆ”. Celem tego programu była pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej od substancji psychoaktywnych, młodocianym przestępcom i prostytutkom.
Siedziba Stowarzyszenia: ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice
tel./fax: 32 251 75 33
strona www: anioly24.pl, e-mail: anioly@anioly24.pl

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi

Celem projektu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci organizacji wspierającej zapobieganie oraz zwalczanie handlu ludźmi. Projekt ma również na celu poprawę jakości i efektywności pracy organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi. Działalnością Sieci maja być objęte wszystkie województwa w Polsce. Utworzenie zinstytucjonalizowanego modelu współpracy ma pozwolić na wzmocnienie potencjału organizacji regionalnych, wymianę informacji, poprawę skuteczności działania i współdziałania z organami administracji państwowej.
strona www: handelludzmi.eu

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.
Adres: ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków
tel: 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77
e-mail: biuro@pomocprawna.org, strona www: pomocprawna.org
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

Fundacja „Dzieci niczyje” - Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy. Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci realizowany jest od 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (min. handlu dziećmi, wykorzystywania dzieci do prostytucji lub żebrania) poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi z grup ryzyka oraz rozwijanie efektyego systemu pomocy i identyfikacji ofiar.
Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
Adres: Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./ faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
email: stopwykorzystywaniu@fdn.pl, strona www: fdn.pl, stopwykorzystywaniu.fdn.pl

Społeczny Komitet ds. AIDS – Projekt SKA STREET

Projekt streetworkerski zajmujący się profilaktyką HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową funkcjonuje w Warszawie od 1996 roku. Od 2007 roku program streetworkerski jest częścią Społecznego Komitetu ds. AIDS. Celem jest ograniczenie zagrożeń związanych ze świadczeniem usług seksualnych, dotykających osoby świadczące usługi oraz ich klientów. Działania streetworkerskie kierowane są do osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, szczególnie tych, które świadczą usługi seksualne na ulicach, dworcach, w agencjach towarzyskich. Prowadzone są również działania metodą partyworkingu w klubach gejowskich w Warszawie. Oferta: • edukację w zakresie zdrowia seksualnego; • wsparcie psychologiczne; • pomoc prawną i socjalną; • informacje o dostępnej pomocy.
Adres: ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa
tel./fax (22) 629 15 89
strona www: skaids.org/pl/ska-street
Konsultacje dla osób świadczących usługi seksualne w środy od 19:00 do 20:00