Lidia Woć

Magister nauk o rodzinie, absolwentka Studium Pedagogicznego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Nadkomisarz KGP Policji, ambasadorka Ogólnopolskich Kampanii Społecznych "Dzieciństwo bez przemocy", członkini „Niebieskiej Linii”,  certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w trybie nominacji, posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy”, Strategie oddziaływań prawnych i psychologicznych w celu zabezpieczenia interesów dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc, członkini Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie, b. członkini Krajowej Rady Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezesie Rady Ministrów, społeczna kurator ds. rodziny, członek-edukator Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Ukończone Studium Terapii Uzależnień IPZ Warszawa, wykładowczyni Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury.