O projekcie

Po polsku

Projekt zakłada wypracowanie systemu wsparcia i pomocy oraz stałego dostępu do poradnictwa prawnego, socjalnego, medycznego i psychologicznego dla osób świadczących usługi seksualne przy cyklicznym oddziaływaniu środowiskowym realizowanym metodami streetworkingu i partyworkingu w środowisku odbiorców zadania. Stworzenie Ośrodka Wsparcia Bezpiecznik (drop-in centre). Wsparcie oferowane będzie w trzech kanałach: streetworking na ulicy, klubach i agencjach, poradnictwo w lokalu i networking. Będziemy wpływać na minimalizowanie procesu wykluczenia społecznego seksworkerów. Poprzez poradnictwo będziemy wpływać na zmniejszenie ilości seksworkerów i ich klientów zakażonych HIV i innymi STI. Wyszkolimy zespół streetworkerów i partyworkerów specjalizujących się w problematyce prostytucji. Wzmocnimy współprace z partnerami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i wzajemnej nauki. Będziemy oddziaływać poprzez peeredukatorów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji i jest współfinansowany ze środków EOG.

In english

Project purpose is to develop a system of support, assistance and constant access to legal, social, medical and psychological advisory services for sex workers, combined with periodic community work carried out by means of street working and party working techniques in the environment of project beneficiaries. Establishment of a “Safety Net” drop-in center. There will be three channels of support: street working in the streets, clubs and agencies, advisory services in the facility, and networking. Project will mitigate the process of social exclusion of sex workers. Through advisory services, the number of sex workers and their clients with HIV and other STDs will be reduced. A team of street workers, party workers specializing in the issues related to prostitution and peer-educators will be trained. Project promoter is going to strengthen cooperation with domestic and international partners for experience sharing and learning.